Соревнования "Алғашқы қар"

Дата соревнований

15.12.2018-

15.12.2018