Youth team

Gulsina Kadirova

Gulsina Kadirova

Master of sports
Date of birth 25.09.1999
Region Akmolinskaya
Biography Results